BIP

Informacje o jednostce

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W TYCHACH
ul. Elfów 56
43-100 Tychy

DANE TELEADRESOWE:
  • tel:  32 227 31 10
  • fax: 32 227 31 10
  • e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl
  • web: www.mdk2tychy.pl
NIP: 646-25-53-587
REGON: 000726033

ORGAN PROWADZĄCY: Miasto Tychy
ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

KIEROWNICTWO
:
  • Dyrektor - mgr Ewa Baran
  • Wicedyrektor - mgr Adam Niesyto

ZADANIA:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, pogłębiających wiedzę, kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu, kształtujących poczucie tożsamości narodowej i poszanowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu,
  • Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
OBIEKT MONITOROWANY

DOJAZD
: mapa 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-12-06 11:10:40 Zmiana publikacji mdk2
5 2016-10-19 12:03:59 Zmiana publikacji mdk2
6 2016-09-13 21:26:33 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 23337 razy Artykuł wyświetlony 23337 razy