BIP

ePUAP

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP.

ePuap
 
W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wnioski elektroniczne:

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-05 20:36:52 Zmiana publikacji mdk2
2 2012-11-05 16:42:20 Zmiana publikacji mdk2
3 2012-11-05 16:32:34 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 1919 razy Artykuł wyświetlony 1919 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.