BIP

Statut UKS

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 powstał Uczniowski Klub Sportowy. Założenia programowe i cel działalności można znaleźć w Statucie.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-01-29 09:36:39 Zmiana publikacji mdk2
2 2014-05-21 11:54:48 Zmiana publikacji mdk2
3 2014-05-21 11:53:20 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 1151 razy Artykuł wyświetlony 1151 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.