BIP

Informacje o jednostce

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W TYCHACH
ul. Elfów 56
43-100 Tychy

DANE TELEADRESOWE:
  • tel:  32 227 31 10
  • fax: 32 227 31 10
  • e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl
  • web: www.mdk2tychy.pl
NIP: 646-25-53-587
REGON: 000726033

ORGAN PROWADZĄCY: Miasto Tychy
ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

KIEROWNICTWO
:
  • Dyrektor - mgr Ewa Baran
  • Wicedyrektor - mgr Adam Niesyto

ZADANIA:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, pogłębiających wiedzę, kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu, kształtujących poczucie tożsamości narodowej i poszanowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu,
  • Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stornie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro OBIEKT MONITOROWANY

DOJAZD
: mapa Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-20 14:29:19 Zmiana publikacji mdk2
2 2021-04-20 14:29:15 Zmiana publikacji mdk2
3 2021-03-25 13:39:27 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 53493 razy Artykuł wyświetlony 53493 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.