BIP

Majątek publiczny

Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Środki trwałe: 1 797 832, 26  zł.
Wartości niematerialne i prawne: 49 835, 62 zł.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-06 14:48:51 Zmiana publikacji mdk2
2 2012-10-08 09:49:49 Zmiana publikacji mdk2
3 2012-10-08 09:49:24 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 4005 razy Artykuł wyświetlony 4005 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.