BIP

Wyniki kontroli

Protokoły kontroli przeprowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach są dostępne do wglądu w godzinach pracy sekretariatu.


Protokoły kontroli PIP w związku z zawartymi w nich  danymi wrażliwymi dostępne w sekretariacie placówki.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-07-21 08:46:51 Zmiana publikacji mdk2
2 2016-07-06 08:41:41 Zmiana publikacji mdk2
3 2016-06-21 08:54:49 Zmiana publikacji mdk2


stronę wyświetlono 6733 razy Artykuł wyświetlony 6733 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.