BIP

Mapa strony

             Plan pracy
             Program wychowawczo-profilaktyczny
             Harmonogram imprez
             Statut
             Koncepcja
             Statut UKS
             Regulaminy i dokumenty
             Pracownicy
             Plan zajęć
       Oferty pracy
       Wyniki kontroli
       ePUAP


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.